McKinsey: Полската економија е доволно зрела за да стане глобален лидер

Полската економија ќе има силен развој во текот на следната деценија, покажува новиот извештај за „Полска 2030“ објавен од американската консултантска фирма Мекинзи со списанието „Форбс“.
Според оптимистичко сценарио, големината на полската економија би можела да се зголеми двојно.
За последните 28 години, полската економија расте непрекинато, без рецесија. Реалниот БДП е скоро тројно зголемен во овој период. Откако земјата се приклучи на ЕУ во 2004 година, БДП растеше по околу 4% годишно во просек, што е повеќе од три пати од просекот на ЕУ која имаше просечен раст од 1,2%.
„Полската економија е доволно зрела што во овој период можеме да престанеме да ги„ бркаме“ европските лидери и да го следиме нашиот сопствен пат на развој“, рече Марсин Пурта, управувачки партнер во McKinsey во Полска, еден од авторите на извештајот.
„Оваа стратегија може да и овозможи на Полска да стане лидер на глобално ниво, користејќи го потенцијалот за дигитализација и избегнувајќи ги заканите што можат да се појават со слабеење на глобалната деловна клима“, вели Пурта.
Со приближувањето на новата декада, извештајот на McKinsey предвидува две сценарија за полската економија: основно сценарио и оптимистичко. Според основното сценарио, БДП ќе порасне на околу 3% годишно. Со таа стапка, БДП по глава на жител во Полска ќе се зголеми од 12.400 на 18.500 евра до 2030 година, што е повеќе од сегашното ниво во Португалија.
Според второто поамбициозно сценарио, БДП може да порасне за 5% годишно. Според таа стапка, БДП ќе се удвои до 2030 година. БДП по глава на жител ќе биде 24.300 евра, односно колку сегашното ниво во Шпанија.
 
За поддршка на силниот раст, авторите на извештајот идентификувале пет приоритети за Полска.
Прво, земјата треба да се фокусира на зголемување на продуктивноста, која е сè уште под онаа во земјите во западна Европа.
Второ, треба да ги зголеми инвестициите, со нови инвестициски проекти и капитал за нивно финансирање.
Трето, треба да ја зајакне иновативноста со зголемување на трошоците за истражување и развој, кои во моментов се половина од просекот на ЕУ од 2% од БДП.
Полска исто така ќе треба да обезбеди доволно квалификувани работници, што е четврта препорака на Извештајот. Со работна сила која се очекува да падне за 2 милиони луѓе до 2030 година, земјата треба да обезбеди ситуација во која ќе работат повеќе луѓе.
Конечно, Полска треба да се фокусира на мерките за промовирање на подобро деловно опкружување. Ова вклучува обезбедување на ефикасен даночен систем, но и подобрување на квалитетот на јавните услуги, особено здравството и состојбата на природната средина, се забележува во Извештајот.