Нуриел Рубини

Трговската војна ја фрла глобалната економија во рецесија   НУРИЕЛ РУБИНИ Нобеловец за економија   Ривалството меѓу САД и Кина би можело да биде толку разорно што почнува да ја раздвојува глобалната економија и на крајот може да предизвика рецесија. Последиците од оваа трговска и технолошка војна, но и студена војна се почеток на де-глобализацијата и раздвојување на глобалната економија. Ќе мораме да го реобновиме глобалниот ланец на снабдување со технологија. И евентуално до следната година,…

повеќе

Виктор Мизо

Повеќе од потребно е високо ниво на свест и внимателност при дефинирање на вакви стратегии затоа што успехот на една економија не смее да биде детерминиран од наплив на странски директни инвестиции со цел да се остварат статистички стапки на раст во извозот како начин за преживување, туку неопходно е да се утврдат начините за последователен раст на целокупната економија (откако ваквите инвеститори ќе ги стабилизираат планираните капацитети) – сценарио кое што веќе се навестува преку…

повеќе

ДЕЈАН БЕШЛИЕВ

Треба да се искористи големиот потенцијал за извоз на македонски вина и прехранбени производи во Руската Федерација М-Р ДЕЈАН БЕШЛИЕВ извршен директор на Македонско – руската стопанска комора   Извозот на вино и производите од преработувачката индустрија имаат тренд на пораст. Потенцијалот е голем и допрва тој треба да се искористи бидејќи се работи за нови производи за тој пазар за кои потрошувачите допрва треба да се навикнат. Како што руските потрошувачи ги запознаваат, така и…

повеќе

ЃOКО ТАНАСОВСКИ

Во овој период од кога сум назначен за директор Царинската управа започна ново поглавје во своето работење – прифатен е Системот за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД) што треба да го замени досегашниот систем за обработка на царински декларации АСИКУДА. Со овој систем радикално ќе се измени начинот на царинско работење. Овој софтвер што треба да ги обедини сите компоненти на царинското работење (извоз, увоз и транзит) треба да биде клучна алатка за…

повеќе

Кочо Анѓушев

Извозот е клуч за успех и раст на македонските компании и економијата КОЧО АНЃУШЕВ заменик претседател на Владата, задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори Mакедонската економија нема шанси за поголем раст и развој без поголема извозна ориентираност. За жал, многу мал број на фирми од вкупниот број на фирми во Македонија се извозно ориентирани. Македонските компании кои произведуваат мораат да бидат извозно ориентирани, ако сакаат да се развиваат и да растат, затоа…

повеќе

Глигор Цветанов

За мали држави и пазари како што е Република Македонија извозот е најглавниот генератор на економски раст и отварање на нови работни места. Основна цел и приоритет на Kлубот на извозници при Стопанската комора на Македонија е помагање на нашите членки во нивната…

повеќе