Нов прирачник за побрз и полесен извоз со поддршка на УСАИД

    Стопанската комора на Македонија во рамките на Проектот „Партнерство за подобра бизнис регулатива“, изработи прирачник, како поддршка за македонските компании и претприемачи кои имаат планови за проширување на својот бизнис надвор од границите на државата. Иницијативата за изработка на Прирачникот со наслов: „Насоки за побрз и полесен извоз и настап на странски пазари“  произлегува пред се` од потребата да се поедностави постапката и да се скрати времето кое деловните субјекти го трошат за транспорт и пласирање на…

повеќе

6 заблуди заради кои фирмите не извезуваат

Добриот производ не познава граници. Со работењето надвор од границите на земјата се отвoраат нови можности, но многу бизнисмени не се сигурни дека имаат знаење и логистика. Најчесто не се во право. Еве зошто. Извозот на странскиот пазар е одличен напредок во работењето и може да отвори пристап до нови идеи и искуства, но претприемачите често не се одлучуваат за тој чекор поради многу раширените заблуди. Еве некои од најчестите заблуди поврзани со извозот. Заблуда 1:…

повеќе

МАСИТ издаде прирачник за извоз на софтвер

Во изминатите години софтверската индустрија стана еден од најдинамичните сектори на економијата во Република Северна Македонија. Развојот на софтвер претставува двигател за развој, иновации и конкурентност. Всушност, софтверот е клучна технологија во економија базирана на знаење и иновации и затоа игра клучна улога во процесот на трансформација и економски развој на една земја. Со оглед на тоа што компаниите во Република Северна Македонија гледаат на странските пазари како нов потенцијален сегмент за развој на својот бизнис…

повеќе

Да се извезува или не?

Првиот чекор кога почнувате да размислувате за извоз, е да го оцените потенцијалот на вашата компанија за преземање на извозни активности. Наједноставен начин да го направите тоа е да го анализирате успехот на вашиот производ/услуга на домашниот пазар. Проверете каков е вашиот имиџ на домашниот пазар; како е прифатена цената на вашиот производ, односно дали вашиот бизнис модел се покажал ефективен на теренот кој вам ви е најблизок. По правило, успешните извозници најпрвин биле успешни на…

повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти...

Министерството за економија објави ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар.   Предмет на Јавниот повик е надоместување на дел од трошоците на деловните субјети за развој на производ и развој на пазар за кои се предвидени вкупно 2.500.000 денари или 40 илјади евра за изработка на техничка документација на нов производ, изработка на идејно решение и…

повеќе

Водич за извоз на производи од преработено овошје и зеленчук во...

ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕРАБОТЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ОД ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА   Целта на овој водич е да ги информира потенцијалните извозници од земјите од Западен Балкан (ЗБ), имено, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, за сите предуслови, како и документацијата и другите релевантни информации за извоз на производи од преработено овошје и зеленчук од ЗБ во Европската Унија (ЕУ). Овој Водич е изготвен за…

повеќе

ЗАКОН ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИ

План за економски раст Владата на Република Македонија е посветена на економскиот раст и развој во земјата. Во таа насока креирани се мерки за поддршка на стопанството, именувани како „План за економски раст“, поделени во три столба, чија главна цел е да се поттикнат инвестициите, технолошкиот развој и да се подигне конкурентноста на македонските компании. Првите два столба од Планот, се спроведуваат преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, усвоен од Собранието на Република Македонија во мај…

повеќе

Јавен повик за директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија...

Согласно Програмата за конкурентност, иновации и претприемништво за 2019 година („Службен весник на Република Македонија“  бр. 16/2019), Министерството за економија објавува: ЈАВЕН ПОВИК За директно субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии Предмет на јавниот повик  е субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија и занаетчии  преку кофинансирање на  60% од докажаните трошоци  согласно  условите за субвенционирање за следните  подмерки:             Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија во вкупен износ од 21.000.000,00 денари….

повеќе