Почна да се применува целосната кумулација на потекло на стоки во...

Царинската управа соопшти дека отпочна примената на целосната кумулација на потекло на стоки во рамки на ЦЕФТА. Регионалната конвенција за Пан-евро-медитерански преференцијални правила за потекло (ПЕМ Конвенција) е основа за примена на преференцијалните правила за потекло во трговијата помеѓу земјите во регионот (Договорните страни на ЦЕФТА, земјите членки на ЕУ, Турција И ЕФТА државите).   ПEM Конвенцијата предвидува билатерална и дијагонална кумулација и степенот на воспоставената зона на кумулација може да се види во објавата – Известување за објава на Европската комисија која се однесува на…

повеќе

Нов прирачник за побрз и полесен извоз со поддршка на УСАИД

    Стопанската комора на Македонија во рамките на Проектот „Партнерство за подобра бизнис регулатива“, изработи прирачник, како поддршка за македонските компании и претприемачи кои имаат планови за проширување на својот бизнис надвор од границите на државата. Иницијативата за изработка на Прирачникот со наслов: „Насоки за побрз и полесен извоз и настап на странски пазари“  произлегува пред се` од потребата да се поедностави постапката и да се скрати времето кое деловните субјекти го трошат за транспорт и пласирање на…

повеќе

6 заблуди заради кои фирмите не извезуваат

Добриот производ не познава граници. Со работењето надвор од границите на земјата се отвoраат нови можности, но многу бизнисмени не се сигурни дека имаат знаење и логистика. Најчесто не се во право. Еве зошто. Извозот на странскиот пазар е одличен напредок во работењето и може да отвори пристап до нови идеи и искуства, но претприемачите често не се одлучуваат за тој чекор поради многу раширените заблуди. Еве некои од најчестите заблуди поврзани со извозот. Заблуда 1:…

повеќе

МАСИТ издаде прирачник за извоз на софтвер

Во изминатите години софтверската индустрија стана еден од најдинамичните сектори на економијата во Република Северна Македонија. Развојот на софтвер претставува двигател за развој, иновации и конкурентност. Всушност, софтверот е клучна технологија во економија базирана на знаење и иновации и затоа игра клучна улога во процесот на трансформација и економски развој на една земја. Со оглед на тоа што компаниите во Република Северна Македонија гледаат на странските пазари како нов потенцијален сегмент за развој на својот бизнис…

повеќе

Да се извезува или не?

Првиот чекор кога почнувате да размислувате за извоз, е да го оцените потенцијалот на вашата компанија за преземање на извозни активности. Наједноставен начин да го направите тоа е да го анализирате успехот на вашиот производ/услуга на домашниот пазар. Проверете каков е вашиот имиџ на домашниот пазар; како е прифатена цената на вашиот производ, односно дали вашиот бизнис модел се покажал ефективен на теренот кој вам ви е најблизок. По правило, успешните извозници најпрвин биле успешни на…

повеќе

Е-Царина – средство за ефикасна и брза царинска постапка

Славица Кутиров, Помошник директор за информатички и комуникациски технологии на Царинската управа   Често слушаме за е-Царина кога се зборува за развојните цели и активности на Царинската управа. Што всушност претставува е-Царина и какво е нејзиното значењето?   Иницијативата за воспоставување на еЦарина доаѓа од Европската Унија, каде последните две децении земјите членки интензивно работат на замена на  хартиените царински постапки со електронски. Целта е да се зголеми конкурентноста на европските бизниси и истовремено да се подобрат…

повеќе

ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти...

Министерството за економија објави ЈАВЕН ПОВИК за поддршка за зголемување на конкурентноста на деловните субјекти од преработувачка индустрија – развој на деловниот субјект, развој на производ и развој на пазар.   Предмет на Јавниот повик е надоместување на дел од трошоците на деловните субјети за развој на производ и развој на пазар за кои се предвидени вкупно 2.500.000 денари или 40 илјади евра за изработка на техничка документација на нов производ, изработка на идејно решение и…

повеќе

Водич за извоз на производи од преработено овошје и зеленчук во...

ВОДИЧ ЗА ИЗВОЗ НА ПРОИЗВОДИ ОД ПРЕРАБОТЕНО ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК ОД ЗЕМЈИТЕ ОД ЗАПАДЕН БАЛКАН ВО ЕВРОПСКАТА УНИЈА   Целта на овој водич е да ги информира потенцијалните извозници од земјите од Западен Балкан (ЗБ), имено, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Македонија, Црна Гора и Србија, за сите предуслови, како и документацијата и другите релевантни информации за извоз на производи од преработено овошје и зеленчук од ЗБ во Европската Унија (ЕУ). Овој Водич е изготвен за…

повеќе

РЕАЛИЗИРАН ПРОЕКТОТ „КАКО ПОДОБРО ДА СЕ РАЗБЕРАТ ЦАРИНСКИТЕ ПОСТАПКИ“ – ДОБЛИЖУВАЊЕ...

Царинската управа на Република Северна Македонија денес, 28.05.2019 година, ја одбележа успешната реализација на  проектот „Како подобро да се разберат Царинските постапки“, во чии рамки беа изготвени едукативни видео записи во кои на едноставен и сликовит начин се прикажани основните и најважни теми за царинското работење. Овој проект беше реализиран со финансиската поддршка на холандската агенција Нуфик (независна, непрофитна, холандска организација за интернационализација во образованието), преку креативните решенија и анимации изработени од страна на ОХО и…

повеќе

ДИГИТАЛНА ЦАРИНА СТАРТУВА ОФИЦИЈАЛНО ОД 1 ЈУНИ

Стартува дигиталниот систем за обработка на царински декларации и акцизни документи (СОЦДАД), Сите извозни декларации по полноќ, 00.00.01 часот  на 01.06.2019 се поднесуваат во СОЦДАД.

Царинската управа на Република Северна Македонија прави голем напредок во остварување на својата визија…

повеќе